Skot

-výjezd do chovů

-diagnosti a terapie onemocnění jednotlivých zvířat s ohledem na zdraví celého stáda

-provádění zdravotních zkoušek dle MKZ

-péče o paznehty

-inseminace

-poradenství v chovu, reprodukce, výživa, zoohygiena, zootechnika

-imobilizace


Kontakt

VETERINÁRNÍ ORDINACE BENEŠOV MVDr. Luděk Paleček Rubešova 621
Benešov
25601
tel.602643649
ludva.p@seznam.cz